Archive

Jan Scharrelmann
“SUPERTOUCH”

 18.10. – 23.11.2013

www.jagla-ausstellungsraum.de/Supertouch.html

Jan Scharrelmann

Jan Scharrelmann, »Super Touch«, Mixed Media, 2013

——————————————————————————————————————————–

Andreas Breunig
»BAERTIG, BOCKIG & BESCHEIDEN«

06.09. – 06.10.2013

www.warhusrittershaus.de

iv_01

Installation View: Andreas Breunig, »BAERTIG, BOCKIG & BESCHEIDEN«, 2013, Mixed Media

——————————————————————————————————————————–

Martin Weidemann«
»XF 7-7180M“

05.07. – 30.08.2013

www.warhusrittershaus.de

Martin Weidemann, »XF 7-7180M«, Sightfenster

Installation View: Martin Weidemann, »XF 7-7180M«, 2013, film on glas

——————————————————————————————————————————–

KONSORTIUM
Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch

»TRIPTYCHON«
28.01. – 16.03.2012

www.jagla-ausstellungsraum.de/Triptychon

Konsortium

Installationsview: Konsortium, »Triptychon«, 2012, latex paint

——————————————————————————————————————————–

Norbert Arns

»Abspann II (Thomas Kling)«
14.04. – 28.05.2011

www.jagla-ausstellungsraum.de/Arns_Brosch

Norbert Arns

Installationview: Norbert Arns, »Abspann II (Thomas Kling)«, 2011, Film, 8 min